Hauptseite  Vereinsseite  Startseite
 

Pferdeübersicht

   
0001Benni
 XXXC0#000000000 DR F W v. Bodyguard Mutter v.
 
 B: Maria Mende
 Z:
  
0002Mac Bali
 XXXC0#000000001 B W v. Mas que nada Mutter v.
 
 B: Said,Johanna
 Z:
  
0003Tessa la Belleza
 XXXC0#000000002 SCHIM S v. Mutter v.
 
 B: Ramelow,Jasmin
 Z:
  
0004Sorano
 XXXC0#000000003 Brdbg F W v. Sommerwind Mutter v.
 
 B: Ramelow,Jasmin
 Z:
  
0005Lion
 XXXC0#000000004 DSP DB W v. Mutter v.
 
 B: Fellner,Renee Luisa
 Z:
  
0006Key to Dianond K2
 XXXC0#000000005 Hann RAP W v. K2 Mutter v.
 
 B: Fellner,Renee Luisa
 Z:
  
0007Cantado
 XXXC0#000000006 DSP DB W v. Callado Mutter v.
 
 B: Radtke,Steffi
 Z:
  
0008Crasher
 XXXC0#000000007 DSP B W v. Convoi Mutter v.
 
 B: Busse,Svenja
 Z:
  
0009Flake
 XXXC0#000000008 Traber B W v. Mutter v.
 
 B: Bernhardt,Melanie
 Z:
  
0010Nobility
 XXXC1#599013382 Brdbg F W v. Nobeltänzer Mutter v.
 
 B: Höhne, Alisa
 Z:
  
0011Jakobar
 XXXC0#000000009 DB W v. Kobar Mutter v.
 
 B: Sandra Goedigk
 Z:
  
0012Charlston City
 XXXC0#000000010 Meckl. B W v. Cypriano Mutter v.
 
 B: Rothe, Carolin
 Z:
  
0013Krümel
 XXXC1#599012984 NWB FALB W v. Cadeauhalsnaes Mutter v.
 
 B: Frances Hoffmann
 Z:
  
0014Athlone Light Derwin
 XXXC0#000000011 Conne SCHIM W v. Mutter v.
 
 B: Rohrbeck,Charleen
 Z:
  
0015Connecticut 12
 DE 456570268007 DSP SCHI W v. Cottbus Mutter v. Intermezzo
 unr.schm.Bl., ---vo.re.:Fuß unregelm.1/2w., Krfl., ---hi.li.:Fuß unregelm.w., Krfl., ---
 B: Potsdamer Reitverein e.V.,
 Z: Böttcher,Klaus
  
0016Mythos
 XXXC0#000000012 B W v. Mutter v.
 
 B: Hänschke,Kaja
 Z:
  
0017Martino
 XXXC0#000000013 B W v. Mutter v.
 
 B: Hänschke,Kaja
 Z:
  
0018Charlston-City
 XXXC0#000000014 Meckl. B W v. Cypriano Mutter v.
 
 B: Carolin Rothe
 Z:
  
0019Dag
 XXXC0#000000015 Fjord WSFAL W v. Mutter v.
 
 B: Koch,Mandy
 Z:
  
0020Cool Jumper
 XXXC0#000000016 Hann F W v. Chasseur Mutter v.
 
 B: Kathleen schultz
 Z:
  
0021Daisy
 XXXC1#599010103 DR F S v. Mutter v.
 
 B: Hammermeister, Eva
 Z:
  
0022Läufer Gina Schmidt
 XXXC0#000000017 -n.gefunde W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0023KN Arnoldi
 XXXC0#000000018 Holst DB W v. Mutter v.
 
 B: Annalena Heuer
 Z:
  
0024Dellven
 XXXC0#000000019 Hann F W v. Don Antonio- Star Mutter v.
 
 B: Wotschke,Nathan Milan
 Z:
  
0025Philana
 XXXC1#599010130 PA S v. Mutter v.
 
 B: Maria Wotschke
 Z:
  
0026Cornet 42
 XXXC0#000000020 Westf S W v. Call me number one Mutter v.
 
 B: Andrea Füchsel
 Z:
  
0027Läufer Fabienne Walter, 11 Jah
 XXXC0#000000021 W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0028Mira
 XXXC0#000000022 Lew.A BSCHE S v. Magic Merlin Mutter v.
 
 B: Joan Piepert
 Z:
  
0029Läufer Leonie Krappe 12 Ja
 XXXC0#000000023 W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0030Lucius
 XXXC0#000000024 B W v. Mutter v.
 
 B: Koch,Linda Helene
 Z:
  
0031Loona
 XXXC0#000000025 SAnha B W v. Long Island Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0032Saltando
 XXXC0#000000026 DSP SWB W v. San Muscadet Mutter v.
 
 B: Schiller,Anke
 Z:
  
0033Lui
 XXXC0#000000027 DSP F W v. Lohberg Mutter v.
 
 B: Pelzer,Mareike
 Z:
  
0034Sam Hawkins
 XXXC1#599012956 Brdbg RAP W v. Swarowski Mutter v.
 
 B: Papendorf,Steffen
 Z:
  
0035Sensation Black
 XXXC1#599012955 Hann RAP S v. Salieri Mutter v.
 
 B: Kernchen,Xandra
 Z:
  
0036Läufer Jana Sofie Möller
 XXXC0#000000028 -n.gefunde W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0037Dinea
 XXXC1#599013528 Hann F S v. Don Mutter v.
 
 B: Papendorf,Steffen
 Z:
  
0038Läufer Oskar Kernchen
 XXXC0#000000029 W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0039Rubina
 XXXC1#599013146 Brdbg F S v. Rubins Gold Mutter v.
 
 B: Mirjam Wronski
 Z:
  
0040Surinam 3
 XXXC0#000000030 DSP B S v. Samba Hit 1 Mutter v.
 
 B: Heike Findeisen
 Z:
  
0041Doro T
 XXXC0#000000031 Hann F S v. De Niro Mutter v.
 
 B: Anja Napravnik
 Z:
  
0042Capconaico
 XXXC0#000000032 DSP F W v. Cappucino Mutter v.
 
 B: Heike Welling
 Z:
  
0043Pascodia
 XXXC0#000000033 DSP B W v. Pasco Mutter v.
 
 B: Heike Welling
 Z:
  
0044Checkpoint Charlie
 XXXC0#000000034 Old F W v. Check In Mutter v.
 
 B: Kathrin Sedlaczek
 Z:
  
0045Illusion of Sika
 XXXC0#000000035 Hann F W v. Iberio Mutter v.
 
 B: Carola Kirchner
 Z:
  
0046Servus
 XXXC1#599013527 SAnha B W v. Sir Donnerhall II Mutter v.
 
 B: Hartmut Nichelmann
 Z:
  
0047Silbermond 34
 DE 456570149609 DSP B H v. Salamander Mutter v. Applaus
 St., ---hi.li.:Fuß unregelm.1/4w., ---hi.re.:Fuß unregelm.1/4w., ---
 B: Nichelmann,Hartmut
 Z: Nichelmann,Hartmut
  
0048Mary Poppins 65
 DE 456570332608 DR FSCHE S v. Mighty Mutter v. Black Dancer
 i.bd.Nüst.r.dg.Bl., ---hi.li.:Bein unregelm.w., ---hi.re.:Bein unregelm.w., ---Plattenscheckung, ---
 B: Vollstädt,Carlotta
 Z: Schumann,Andreas
  
0049Myra Belle
 XXXC0#000000036 Wel.B B S v. Orchard Boginov Mutter v.
 
 B: Peter Reen
 Z:
  
0050Shamrocks Gold
 XXXC1#599013350 Old DB W v. Shamrock Mutter v.
 
 B: Sven Sidlo
 Z:
  
0051Stoffel
 XXXC0#000000037 Hafl. F W v. Stahl Mutter v.
 
 B: PSV Töplitz e.V. Reiterhof Leest
 Z:
  
0052Pablo
 XXXC0#000000038 S W v. Mutter v.
 
 B: PSV Töplitz e.V. Reiterhof Leest
 Z:
  
0053Sinfonie 202
 XXXC0#000000039 DSP B S v. Samba Hit I Mutter v.
 
 B: Walter,Katharina
 Z:
  
0054Weltenbummler
 XXXC0#000000040 RA W v. Mutter v.
 
 B: Müller,Kim
 Z:
  
0055Quaterbacks Princess
 XXXC0#000000041 DB S v. Mutter v.
 
 B: Lichel,Lucienne-Marie
 Z:
  
0056Long Jon
 DE 431319672309 Hann B H v. Langer Jan Mutter v. Lemon Park
 1)kleiner Stern,---
 B: Wothke,Peter
 Z: Wothke,Peter
  
0057Bluna 27
 DE 456570248908 DR R S v. Homer Mutter v. Bajazzo
 ohne Abzeichen
 B: Wothke,Peter
 Z: Wothke,Peter
  
0058Hennessy 116
 DE 456570063208 DR DB W v. Homer Mutter v. Kaiserwalzer
 St., ---vo.re.:Kr.u.Ba.unr.w., ---
 B: Wothke,Peter
 Z: Guttke,Rainer
  
0059Läufer Nele Bieneck 13 Jahre
 XXXC0#000000042 W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0060Vigo
 XXXC0#000000043 RAP W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0061Jumpy
 XXXC0#000000044 B S v. Mutter v.
 
 B: Finken,Nina
 Z:
  
0062Wonderful 49
 DE 304980569996 UkrRpf R W v. Madrid Mutter v. Prospekt
 unreg.St.,l.Hfslbeuge.wg.w.stichelh.,Wirb.rs.a.AVL,Unterhalswirb.,-
 B: Weiss,Natalia
 Z:
  
0063Alfons
 XXXC0#000000045 RhD-K DB W v. Axel von Axien Mutter v.
 
 B: Haseloff, Thomas
 Z:
  
0064Jespy
 DE 457570446300 Brdbg DB S v. Phantomic xx Mutter v. Janos 3435
 hinten links:Fuss 1/4 weiß, ---
 B: Radtke,Steffi
 Z: Krüger,Volkmar
  
0065Mexican Girl
 XXXC1#510001731 Dän.P. B S v. Merlin Mutter v.
 
 B: Giese,Shirley Sue
 Z:
  
0066Eika
 XXXC0#000000046 B S v. Mutter v.
 
 B: Jeremias,Victoria
 Z:
  
0067Läufer Sebastian Stein /19 Jah
 XXXC0#000000047 W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0068Dakapo 62
 XXXC0#000000048 DSP B W v. Dionysos Mutter v.
 
 B: Mirjam Wronski
 Z:
  
0069Fanel
 XXXC0#000000049 Westf B W v. Fürst Feragon Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0070Forrest Secret S
 XXXC0#000000050 Westf F W v. Fürst Feragon Mutter v.
 
 B: Diana Schmidt
 Z:
  
0071Bonsai
 XXXC0#000000051 F W v. Mutter v.
 
 B: Mierig,Patricia
 Z:
  
0072Fuchur
 XXXC0#000000052 DSP B W v. Fürst Fugger Mutter v.
 
 B: Koch,Peter
 Z:
  
0073Donango
 XXXC0#000000053 F W v. Diamante Mutter v.
 
 B: Koch,Anne-Katrin
 Z:
  
0074Läufer Peter Koch
 XXXC0#000000054 W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0075Arox
 XXXC0#000000055 Fjord FAL W v. Janus Mutter v.
 
 B: Alexandra Bürger
 Z:
  
0076Läufer Sara Giese 11Jahre
 XXXC0#000000056 W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0077Nightfever 9
 DE 457000160504 DR B W v. Friedrichshof Night Gun Mutter v. Top Nordpol
 länglicher Stern, ---vorn links:Fessel weiß, ---hinten links:Fuss unregelmäßig 1/4 weiß, ---
 B: Benita Kühne
 Z: Prüfer,Knut
  
0078Läufer Milla Kühne 9 Jahre
 XXXC0#000000057 W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0079Chianti Classico
 XXXC0#000000058 DB W v. Mutter v.
 
 B: von Goetze,Victoria
 Z:
  
0080Diego 382
 DE 498981356904 BSCHI W v. Mutter v.
 bd.Vkr.u.Bln.stichelh.,l.Hbln.stichelh.,r.Hfsl.unreg.w.,---
 B: Goetze, Victoria von
 Z:
  
0081Läufer Jan Wiencke
 XXXC0#000000059 -n.gefunde W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0082Oxana
 XXXC0#000000060 F S v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0083Balu
 XXXC19600000258 Sachsen - FUCHS W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0084Justina P
 XXXC0#000000061 B S v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0085Galade
 XXXC0#000000062 F S v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0086Sansibar 128
 XXXC0#000000063 RA W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0087Artax
 XXXC1#599002620 DR F W v. Mutter v.
 
 B: Koch ,Anne-Katrin
 Z:
  
0088Läufer Peter Koch
 XXXC0#000000064 W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0089Läufer Patricia Mierig
 XXXC0#000000065 -n.gefunde W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0090Felicitas
 XXXC0#000000066 W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0091Florida
 XXXC0#000000067 W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0092Vacillion
 XXXC0#000000068 W v. Mutter v.
 
 B: Behla,Juliane
 Z:
  
0093Carlos Z
 XXXC0#000000069 S W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  
0094Lilly SB
 XXXC0#000000070 S W v. Mutter v.
 
 B:
 Z:
  


Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 94 Sätze)
Zeilen:     <<   Seite von 1   >>

      Datenschutzhinweis   Impressum  
 Copyright © 2009-2021 turnierauskunft.de
Stand: 26.01.2021 - 13:42:36 Uhr  
Startseite  Druck  Anmelden  zurück